PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị NămÂm nhạc6A421111
2Nguyễn Thị NămÂm nhạc6B411111
3Nguyễn Thị NămÂm nhạc6C411111
4Nguyễn Thị NămÂm nhạc7A401111
5Nguyễn Thị NămÂm nhạc7B391111
6Nguyễn Thị NămÂm nhạc8A371111
7Nguyễn Thị NămÂm nhạc8B361111
8Nguyễn Thị NămÂm nhạc9A     
9Nguyễn Thị NămÂm nhạc9B     
10Nguyễn Đức HoàiCông nghệ6A421221
11Nguyễn Đức HoàiCông nghệ6B411221
12Nguyễn Thị NămCông nghệ6C411221
13Nguyễn Như HoaCông nghệ7A401211
14Nguyễn Như HoaCông nghệ7B391211
15Phạm Thị DungCông nghệ8A371211
16Phạm Thị DungCông nghệ8B361211
17Nguyễn Ngọc ÚtCông nghệ9A421211
18Nguyễn Ngọc ÚtCông nghệ9B391211
19Phan Thị HưngĐịa lí6A421111
20Phan Thị HưngĐịa lí6B411111
21Phan Thị HưngĐịa lí6C411111
22Phan Thị HưngĐịa lí7A401211
23Phan Thị HưngĐịa lí7B391211
24Phan Thị HưngĐịa lí8A371111
25Phan Thị HưngĐịa lí8B361111
26Phan Thị HưngĐịa lí9A421211
27Phan Thị HưngĐịa lí9B391211
28Nguyễn Thị DuyênGdcd6A421111
29Nguyễn Thị DuyênGdcd6B411111
30Nguyễn Thị DuyênGdcd6C411111
31Nguyễn Thị NămGdcd7A401111
32Nguyễn Thị NămGdcd7B391111
33Trần Thị Phương ThọGdcd8A371111
34Trần Thị Phương ThọGdcd8B361111
35Nguyễn Thị DuyênGdcd9A421111
36Nguyễn Thị DuyênGdcd9B391111
37Nguyễn Như HoaHóa học8A371231
38Nguyễn Như HoaHóa học8B361231
39Nguyễn Như HoaHóa học9A421231
40Nguyễn Như HoaHóa học9B391231
41Nguyễn Thị DuyênLịch sử6A421111
42Nguyễn Thị DuyênLịch sử6B411111
43Nguyễn Thị DuyênLịch sử6C411111
44Nguyễn Thị DuyênLịch sử7A401211
45Nguyễn Thị DuyênLịch sử7B391211
46Nguyễn Thị DuyênLịch sử8A371211
47Nguyễn Thị DuyênLịch sử8B361211
48Nguyễn Thị DuyênLịch sử9A421111
49Nguyễn Thị DuyênLịch sử9B391111
50Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật6A421111
51Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật6B411111
52Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật6C411111
53Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật7A401111
54Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật7B391111
55Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật8A371111
56Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật8B361111
57Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật9A421111
58Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật9B391111
59Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ6A422221
60Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ6B412221
61Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ6C412221
62Nguyễn Thị LànhNgoại ngữ7A402221
63Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ7A402221
64Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ7B392221
65Nguyễn Thị LànhNgoại ngữ7B392221
66Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ8A372221
67Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ8B362221
68Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ9A422221
69Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ9B392221
70Phan Thị HưngNgữ văn6A422351
71Nguyễn Thị PhẳngNgữ văn6B412351
72Nguyễn Thị PhẳngNgữ văn6C412351
73Nguyễn Thị PhượngNgữ văn7A402351
74Nguyễn Thị PhẳngNgữ văn7B392351
75Trần Thị Phương ThọNgữ văn8A372351
76Nguyễn Thị PhượngNgữ văn8B362351
77Phan Thị HưngNgữ văn9A422461
78Trần Thị Phương ThọNgữ văn9B392461
79Nguyễn Ngọc ÚtSinh học6A421311
80Nguyễn Ngọc ÚtSinh học6B411311
81Nguyễn Ngọc ÚtSinh học6C411311
82Bùi Hữu ThuậnSinh học7A401311
83Bùi Hữu ThuậnSinh học7B391311
84Bùi Hữu ThuậnSinh học8A371311
85Bùi Hữu ThuậnSinh học8B361311
86Bùi Hữu ThuậnSinh học9A421311
87Bùi Hữu ThuậnSinh học9B391311
88Nguyễn Ngọc ÚtThể dục6A421231
89Nguyễn Ngọc ÚtThể dục6B411231
90Nguyễn Ngọc ÚtThể dục6C411231
91Nguyễn Thị TáchThể dục7A401241
92Nguyễn Thị TáchThể dục7B391241
93Nguyễn Thị TáchThể dục8A371231
94Nguyễn Thị TáchThể dục8B361231
95Nguyễn Thị TáchThể dục9A421231
96Nguyễn Thị TáchThể dục9B391231
97Nguyễn Đức HoàiToán6A422331
98Nguyễn Đức HoàiToán6B412331
99Nguyễn Như HoaToán6C422331
100Nguyễn Thị BìnhToán7A402331
101Nguyễn Như HoaToán7B392331
102Nguyễn Hữu HuânToán8A372331
103Nguyễn Thị LiênToán8B362331
104Nguyễn Thị BìnhToán9A422431
105Nguyễn Thị LiênToán9B392431
106Bùi Quang ThuỷTự chọn6A421221
107Bùi Quang ThuỷTự chọn6B411221
108Bùi Quang ThuỷTự chọn6C411221
109Nguyễn Thị LiênTự chọn7A401221
110Bùi Quang ThuỷTự chọn7A401221
111Bùi Quang ThuỷTự chọn7B391221
112Nguyễn Thị LiênTự chọn7B391221
113Nguyễn Thị LiênTự chọn8A371221
114Bùi Quang ThuỷTự chọn8A371221
115Bùi Quang ThuỷTự chọn8B361221
116Nguyễn Thị LiênTự chọn8B361221
117Phạm Thị DungVật lí6A421121
118Phạm Thị DungVật lí6B411121
119Phạm Thị DungVật lí6C411121
120Phạm Thị DungVật lí7A401121
121Phạm Thị DungVật lí7B391121
122Phạm Thị DungVật lí8A371121
123Phạm Thị DungVật lí8B361121
124Phạm Thị DungVật lí9A421221
125Phạm Thị DungVật lí9B391221