PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị NămÂm nhạc6A42    
2Nguyễn Thị NămÂm nhạc6B41    
3Nguyễn Thị NămÂm nhạc6C41    
4Nguyễn Thị NămÂm nhạc7A40    
5Nguyễn Thị NămÂm nhạc7B39    
6Nguyễn Thị NămÂm nhạc8A37    
7Nguyễn Thị NămÂm nhạc8B36    
8Nguyễn Thị NămÂm nhạc9A     
9Nguyễn Thị NămÂm nhạc9B     
10Nguyễn Đức HoàiCông nghệ6A42    
11Nguyễn Thị NămCông nghệ6B41    
12Nguyễn Đức HoàiCông nghệ6B41    
13Nguyễn Thị NămCông nghệ6C41    
14Nguyễn Như HoaCông nghệ7A40    
15Nguyễn Thị ThuCông nghệ7A40    
16Nguyễn Thị ThuCông nghệ7B39    
17Nguyễn Như HoaCông nghệ7B39    
18Phạm Thị DungCông nghệ8A37    
19Phạm Thị DungCông nghệ8B36    
20Nguyễn Ngọc ÚtCông nghệ9A42    
21Nguyễn Ngọc ÚtCông nghệ9B39    
22Phan Thị HưngĐịa lí6A42    
23Phan Thị HưngĐịa lí6B41    
24Phan Thị HưngĐịa lí6C41    
25Phan Thị HưngĐịa lí7A40    
26Phan Thị HưngĐịa lí7B39    
27Phan Thị HưngĐịa lí8A37    
28Phan Thị HưngĐịa lí8B36    
29Phan Thị HưngĐịa lí9A42    
30Phan Thị HưngĐịa lí9B39    
31Nguyễn Thu HòaGdcd6A42    
32Nguyễn Thu HòaGdcd6B41    
33Nguyễn Thu HòaGdcd6C41    
34Nguyễn Thu HòaGdcd7A40    
35Nguyễn Thu HòaGdcd7B39    
36Nguyễn Thu HòaGdcd8A37    
37Nguyễn Thu HòaGdcd8B36    
38Nguyễn Thu HòaGdcd9A42    
39Nguyễn Thu HòaGdcd9B39    
40Nguyễn Như HoaHóa học8A37    
41Nguyễn Như HoaHóa học8B36    
42Nguyễn Như HoaHóa học9A42    
43Nguyễn Như HoaHóa học9B39    
44Nguyễn Thị DuyênLịch sử6A42    
45Nguyễn Thị DuyênLịch sử6B41    
46Nguyễn Thị DuyênLịch sử6C41    
47Nguyễn Thị DuyênLịch sử7A40    
48Nguyễn Thị DuyênLịch sử7B39    
49Nguyễn Thị DuyênLịch sử8A37    
50Nguyễn Thị DuyênLịch sử8B36    
51Nguyễn Thị DuyênLịch sử9A42    
52Nguyễn Thị DuyênLịch sử9B39    
53Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật6A42    
54Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật6B41    
55Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật6C41    
56Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật7A40    
57Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật7B39    
58Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật8A37    
59Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật8B36    
60Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật9A42    
61Nguyễn Hồng KỳMĩ thuật9B39    
62Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ6A42    
63Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ6B41    
64Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ6C41    
65Nguyễn Thị LànhNgoại ngữ7A40    
66Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ7A40    
67Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ7B39    
68Nguyễn Thị LànhNgoại ngữ7B39    
69Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ8A37    
70Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ8B36    
71Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ9A42    
72Nguyễn Thị NgaNgoại ngữ9B39    
73Phan Thị HưngNgữ văn6A42    
74Nguyễn Thị PhẳngNgữ văn6B41    
75Nguyễn Thị PhẳngNgữ văn6C41    
76Nguyễn Thị PhượngNgữ văn7A40    
77Nguyễn Thị PhẳngNgữ văn7B39    
78Trần Thị Phương ThọNgữ văn8A37    
79Nguyễn Thu HòaNgữ văn8B36    
80Phan Thị HưngNgữ văn9A42    
81Trần Thị Phương ThọNgữ văn9B39    
82Nguyễn Ngọc ÚtSinh học6A42    
83Nguyễn Ngọc ÚtSinh học6B41    
84Nguyễn Ngọc ÚtSinh học6C41    
85Bùi Hữu ThuậnSinh học7A40    
86Bùi Hữu ThuậnSinh học7B39    
87Bùi Hữu ThuậnSinh học8A37    
88Bùi Hữu ThuậnSinh học8B36    
89Bùi Hữu ThuậnSinh học9A42    
90Bùi Hữu ThuậnSinh học9B39    
91Nguyễn Ngọc ÚtThể dục6A42    
92Nguyễn Ngọc ÚtThể dục6B41    
93Nguyễn Ngọc ÚtThể dục6C41    
94Nguyễn Thị TáchThể dục7A40    
95Nguyễn Thị TáchThể dục7B39    
96Nguyễn Thị TáchThể dục8A37    
97Nguyễn Thị TáchThể dục8B36    
98Nguyễn Thị TáchThể dục9A42    
99Nguyễn Thị TáchThể dục9B39    
100Nguyễn Đức HoàiToán6A42    
101Nguyễn Đức HoàiToán6B41    
102Nguyễn Như HoaToán6C41    
103Nguyễn Thị BìnhToán7A40    
104Nguyễn Thị ThuToán7B39    
105Nguyễn Như HoaToán7B39    
106Nguyễn Hữu HuânToán8A37    
107Nguyễn Thị LiênToán8B36    
108Nguyễn Thị BìnhToán9A42    
109Nguyễn Thị LiênToán9B39    
110Bùi Quang ThuỷTự chọn6A42    
111Bùi Quang ThuỷTự chọn6B41    
112Bùi Quang ThuỷTự chọn6C41    
113Nguyễn Thị LiênTự chọn7A     
114Bùi Quang ThuỷTự chọn7A40    
115Bùi Quang ThuỷTự chọn7B39    
116Nguyễn Thị LiênTự chọn7B39    
117Nguyễn Thị LiênTự chọn8A     
118Bùi Quang ThuỷTự chọn8A37    
119Bùi Quang ThuỷTự chọn8B36    
120Nguyễn Thị LiênTự chọn8B     
121Phạm Thị DungVật lí6A42    
122Phạm Thị DungVật lí6B41    
123Phạm Thị DungVật lí6C41    
124Phạm Thị DungVật lí7A40    
125Phạm Thị DungVật lí7B39    
126Phạm Thị DungVật lí8A37    
127Phạm Thị DungVật lí8B36    
128Phạm Thị DungVật lí9A42    
129Phạm Thị DungVật lí9B39