PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 52 3,004 19 4 4 34 33 3 9 804,814
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 26 5,663 9 4 4 13 4 8 44 944,817
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 46 6,351 29 4 4 7 4 3 19 996,387
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 35 5,279 13 4 18 4 7 11 41 1,366,422
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 61 6,837 6 4 4 4 5 2 17 1,377,819
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 61 3,577 48 1 14 137 4 14 11 588,069
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 59 5,693 15 4 4 4 7 7 16 972,876
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 88 4,593 5 4 4 4 4 1 28 625,216
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,579 6 0 2 37 4 1 26 981,874
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 40 3,780 21 5 1 40 4 2 2 479,620
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 91 6,328 11 4 6 26 4 4 471 2,516,644
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 64 5,595 4 21 118 4 4 12 47 1,307,998
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 28 4,231 26 35 44 4 5 1 6 867,547
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 238 5,005 9 4 4 4 6 2 220 1,313,004
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 58 6,419 23 4 4 27 4 3 11 1,027,660
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 51 4,160 44 4 4 9 4 1 8 672,966
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 111 3,717 83 24 73 4 1 4 21 942,948
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 2 6,107 5 4 4 4 4 3 169 645,842
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 36 5,444 9 0 4 3 1 5 22 1,510,843
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 2,045 15 4 1 4 4 4 4 722,244
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 41 5,802 97 4 16 5 4 10 11 1,282,025
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 52 3,707 36 7 20 70 3 16 677 3,603,277
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 110 5,936 33 4 20 70 4 12 405 3,873,430
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 61 5,360 0 0 0 71 4 16 488 3,606,764
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 97 7,254 78 4 20 70 280 46 1,198 3,706,278
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 38 5,761 34 17 86 70 30 16 1,194 3,608,460
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 3 883 33 1 1 78 5 12 368 3,503,079
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 39 2,278 12 0 0 3 87 29 1,414 3,576,957
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 79 5,742 29 2 12 70 89 20 436 3,605,536
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 34 7,457 58 0 42 70 100 10 214 3,536,760
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 33 3,550 112 0 3 70 3 27 471 3,673,768
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 109 3,999 31 6 7 3 217 12 380 3,573,954
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 31 1,474 16 21 8 0 2 32 975 3,724,529
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 72 8,066 70 8 5 70 434 17 396 3,715,966
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 55 7,166 102 21 25 13 142 12 507 3,570,678
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 44 3,921 7 4 20 70 278 8 264 3,473,491
3830293416TH Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn 103 5,249 6 4 113 0 343 15 719 3,756,273
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 44 6,805 61 4 20 70 678 26 1,051 3,681,880
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 65 5,152 11 4 20 74 293 13 318 3,623,762
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 99 3,342 14 8 559 0 68 10 126 3,568,295
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 41 5,215 60 4 20 70 6 15 537 3,552,613
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 53 7,368 60 152 82 57 50 7 202 3,678,576
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 16 3,523 33 4 20 70 21 2 1 3,491,345
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 14 4,891 37 4 20 70 94 10 442 3,497,027
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 33 4,762 72 46 53 24 360 16 390 3,586,194
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4,450 0
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1,397 0
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1,001 0
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3,773 0
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
   Tổng số2,526226,0701,5024671,5131,6113,70850025,138108,736,527