PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 46 2,914 19 4 4 34 33 4 13 772,097
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 26 5,603 9 4 4 4 4 3 20 907,587
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 46 6,276 29 4 4 7 4 3 1,571 802,096
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 35 5,278 13 4 18 4 7 19 30 1,332,097
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 54 6,792 6 4 4 4 5 6 17 1,300,640
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 61 3,467 36 1 14 115 3 1 8 561,041
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 52 5,630 15 4 4 4 7 1 3 930,590
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 75 5,242 5 4 4 4 4 4 3 588,396
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,475 6 0 2 37 4 1 3 945,314
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 36 3,691 21 5 1 40 4 4 112 454,118
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 87 6,215 11 4 6 26 4 5 15 2,457,515
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 60 5,556 4 21 118 4 4 13 171 1,217,565
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 28 4,231 26 35 44 4 5 2 4 842,659
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 222 5,005 3 4 4 4 6 2 16 1,280,044
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 55 6,388 22 4 4 27 4 1 14 998,768
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 40 4,157 44 4 4 9 4 1 7 597,461
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 90 3,716 83 24 73 4 1 2 13 913,793
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 2 5,993 5 4 4 4 4 2 96 617,070
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 30 5,424 9 0 4 3 1 1 149 1,484,568
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 2,045 15 4 1 4 4 2 4 691,028
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 38 5,727 97 4 16 5 4 3 2 1,248,112
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 35 3,707 36 7 20 70 3 4 9 3,571,175
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 91 5,936 33 4 20 70 4 3 4 3,853,915
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 48 4,814 0 0 0 71 4 2 10 3,584,839
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 80 7,254 78 4 20 70 280 3 7 3,676,310
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 31 5,706 34 17 86 70 30 1 53 3,589,632
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 0 571 33 1 1 78 5 3 7 3,487,974
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 34 2,255 12 0 0 3 34 4 2 3,554,661
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 68 4,450 29 2 12 70 3 3 3 3,561,400
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 34 7,428 58 0 42 70 5 2 1 3,521,673
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 29 3,309 112 0 3 70 3 1 6 3,658,316
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 100 2,365 28 6 7 1 198 1 56 3,535,654
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 28 1,474 15 21 8 0 2 1 6 3,663,325
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 60 8,094 64 8 5 70 195 1 21 3,697,579
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 45 7,166 102 21 25 13 57 3 81 3,554,623
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 19 3,921 7 4 20 70 158 2 4 3,455,065
3830293416TH Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn 78 4,662 6 4 113 0 343 13 247 3,664,992
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 40 6,755 61 4 20 70 623 4 19 3,654,123
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 45 5,148 11 4 20 74 167 1 5 3,604,332
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 83 3,324 14 8 559 0 63 1 1 3,554,096
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 36 5,209 60 4 20 70 6 3 17 3,536,903
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 50 7,358 58 152 82 57 2 1 52 3,663,163
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 8 3,388 33 4 20 70 5 1 5 3,480,956
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 13 4,891 33 4 20 70 63 2 16 3,481,677
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 26 4,529 69 19 52 1 131 5 5 3,566,951
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
   Tổng số2,177220,5391,4644401,5121,5552,5001452,999107,115,893