PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 50 2,966 19 4 4 34 33 4 52 795,365
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 26 5,627 9 4 4 13 4 5 56 935,033
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 46 6,351 29 4 4 7 4 4 23 989,753
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 35 5,278 13 4 18 4 7 19 76 1,357,596
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 60 6,837 6 4 4 4 5 4 103 1,352,835
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 61 3,539 36 1 14 115 3 3 57 580,633
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 57 5,672 15 4 4 4 7 4 68 958,920
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 82 4,374 5 4 4 4 4 1 80 610,088
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,494 6 0 2 37 4 4 49 966,676
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 38 3,691 21 5 1 40 4 3 36 471,765
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 89 6,233 11 4 6 26 4 3 124 2,500,731
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 62 5,595 4 21 118 4 4 18 434 1,282,286
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 28 4,231 26 35 44 4 5 3 32 861,445
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 234 5,005 9 4 4 4 6 1 44 1,304,014
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 57 6,388 22 4 4 27 4 1 82 1,019,989
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 50 4,157 44 4 4 9 4 2 124 640,919
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 105 3,717 83 24 73 4 1 1 99 935,306
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 2 6,107 5 4 4 4 4 1 70 637,221
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 35 5,424 9 0 4 3 1 1 61 1,503,595
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 2,045 15 4 1 4 4 3 82 709,673
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 40 5,761 97 4 16 5 4 3 61 1,273,933
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 47 3,707 36 7 20 70 3 1 53 3,597,029
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 105 5,936 33 4 20 70 4 3 71 3,867,742
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 58 4,814 0 0 0 71 4 1 61 3,596,079
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 94 7,254 78 4 20 70 280 1 54 3,697,378
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 31 5,729 34 17 86 70 30 3 43 3,603,024
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 3 883 33 1 1 78 5 3 30 3,498,927
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 36 2,277 12 0 0 3 83 4 62 3,570,204
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 78 5,512 29 2 12 70 89 1 31 3,574,467
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 34 7,428 58 0 42 70 100 1 38 3,532,078
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 32 3,528 112 0 3 70 3 1 28 3,668,407
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 109 2,643 28 6 7 1 198 2 76 3,549,352
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 30 1,474 16 21 8 0 2 2 158 3,697,579
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 67 7,925 66 8 5 70 392 1 196 3,710,158
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 53 7,166 102 21 25 13 112 3 88 3,566,425
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 37 3,921 7 4 20 70 262 2 38 3,468,450
3830293416TH Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn 99 5,249 6 4 113 0 343 3 1,049 3,733,242
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 40 6,755 61 4 20 70 642 1 93 3,675,321
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 61 5,161 11 4 20 74 266 1 58 3,617,474
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 94 3,342 14 8 559 0 66 5 104 3,564,482
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 37 5,215 60 4 20 70 6 2 10 3,547,645
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 53 7,358 60 152 82 57 43 1 31 3,673,556
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 13 3,523 33 4 20 70 21 1 46 3,488,365
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 13 4,891 37 4 20 70 87 1 14 3,493,178
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 30 4,762 70 19 52 1 314 2 44 3,580,245
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
   Tổng số2,424222,9451,4804401,5121,5643,4711344,478108,258,583