PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo tự kiểm tra thực hiện quy chế 3 công khai và quản lý thu góp năm học 2012- 2013 15/10/2012 [HyperLink19]
2 Giới thiệu sách tháng 10 07/10/2012 [HyperLink19]
3 Qui định chế độ cho điểm: 2012-2013 07/10/2012 [HyperLink19]
4 Danh sách BCHCĐ nhiệm kỳ 2012-2015 03/10/2012 [HyperLink19]
5 Báo cáo ĐHCĐ cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 03/10/2012 [HyperLink19]
6 Giới Thiệu Sách Tháng 9 01/10/2012 [HyperLink19]
7 Tuyên truyền Thư Viện 01/10/2012 [HyperLink19]
8 Lịch Kiểm Tra Học Kỳ 2 - Năm Học 2011-2012 01/10/2012 [HyperLink19]
9 Phân Công Chuyên Môn 01/10/2012 [HyperLink19]
10 THời Khóa Biểu-Học kì 2 Năm học 2011-2012 01/10/2012 [HyperLink19]
11 Báo cáo hội thảo văn năm 2012 16/04/2012 [HyperLink19]
12 Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012. 10/04/2012 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 10/04/2012 [HyperLink19]