PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2019
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11Đại số 6B Luyện tập2986 Nguyễn Đức Hoài
21Địa lí 7AThực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô-xtrây-li-a.Dân cư châu Đại Dương2956 Phan Thị Hưng
31Sinh học 6AThực vật bảo vệ đất và giữ nước2956 Nguyễn Ngọc Út
42Đại số 7AĐa thức một biến2959 Nguyễn Thị Bình
52Đại số 9APhương trình quy về phương trình bậc hai2960 Nguyễn Thị Bình
62Đại số 8BBất phương trình bậc nhất một ẩn2960 Nguyễn Như Hoa
72Đại số 6APhép chia phân số2987 Nguyễn Đức Hoài
82Sinh học 6BThực vật bảo vệ đất và giữ nước2956 Nguyễn Ngọc Út
92Thể dục 9B Tự chọn(Ném bóng) - Đá cầu - Chạy bền2856 Nguyễn Thị Tách
103Đại số 9BPhương trình quy về phương trình bậc hai2960 Nguyễn Thị Bình
113Đại số 6BPhép chia phân số2987 Nguyễn Đức Hoài
123Hình học 7ALuyện tập2952 Nguyễn Thị Bình
133Hình học 8BThực hành (đo kccách, chiều cao)2952 Nguyễn Như Hoa
143Ngữ văn 6ACác thành phần chính của câu ( tiếp)29110 Vũ Thị Hoa
153Sinh học 6CThực vật bảo vệ đất và giữ nước2956 Nguyễn Ngọc Út
163Thể dục 9A Tự chọn(Ném bóng) - Đá cầu - Chạy bền2856 Nguyễn Thị Tách
174Đại số 6CLuyện tập2988 Nguyễn Đức Hoài
184Hóa học 9BAxit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic2956 Nguyễn Như Hoa
194Ngữ văn 6AThi làm thơ 5 chữ29111 Vũ Thị Hoa
204Vật lí 8BCHỦ ĐỀ: Các hình thức truyền nhiệt Tìm hiểu các đặc điểm và vận dụng 2928 Phạm Thị Dung
214Vật lí 8ACHỦ ĐỀ: Các hình thức truyền nhiệt Tìm hiểu các đặc điểm và vận dụng 2928 Phạm Thị Dung
225Địa lí 7BThực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô-xtrây-li-a.Dân cư châu Đại Dương2956 Phan Thị Hưng
235Hóa học 9AAxit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic2956 Nguyễn Như Hoa
25 3 2019